سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

در این صفحه استعلام خرید با شرح

آبسردکن دارای مخزن مخفی و پمپ آب...رنگ طوسی ...تحویل سازمان طبق مشخصات پیوست ...

مربوط به شرکت سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی را مشاهده می نمایید :

خواهشمند است ضمن مطالعه شرایط فایل پیوست استعلام با دقت نسبت به اعلام بهترین پیشنهاد خود در برگه اقدام نمایید و پس از مهر و امضاء و اسکن در سامانه استعلام خرید الکترونیکی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی با توجه به راهنمایی های موجود بارگذاری نمایید

شماره استعلام :PETZONE-408-14023520 گروه :ملزومات اداری، خانگی و  ورزشی
  کارشناس خرید : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  شماره تماس : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
  نوع استعلام : برای مشاهده میباست وارد پنل کاربری خود شوید
شرح استعلام :

آبسردکن دارای مخزن مخفی و پمپ آب...رنگ طوسی ...تحویل سازمان طبق مشخصات پیوست ...


فایل استعلام بهاء : وارد پنل کاربری خود شوید